mindfull-back-aanpassing-1

MINDFULNESSTRAINING

 

Mindfulness betekent letterlijk opmerkzaam zijn; aandacht hebben. Door de drukte van alle dag is het niet vanzelfsprekend dat je aandacht hebt voor de dingen die je doet. Op de automatische piloot kom je gemakkelijk in allerlei disfunctionele (gedachte)patronen terecht en heb je weinig aandacht voor waar je op dat moment mee bezig bent. Dit kan leiden tot stress en maakt het moeilijker te genieten van wat er is.
  Het is dus van belang om van de automatische piloot af te gaan en bewust aandacht te hebben voor wat er zich op dat moment voordoet. Dan kun je een andere reactie kiezen dan je oude, niet helpende manier van denken en doen.
Voor het trainen van bewust zijn, is een 8-weekse mindfulnesstraining ontwikkeld. Tijdens de wekelijke bijeenkomsten wordt middels meditaties, oefeningen en opdrachten gewerkt aan het bevorderen van zowel opmerkzaamheid als mildheid voor jezelf. Deze mildheid stelt je in staat jezelf te accepteren zoals je bent, maar ook meer vrede te hebben met de minder prettige gevoelens die inherent zijn aan het leven.

VOOR WIE?

Merk dat je vaak op de automatische piloot leeft en moeilijk kan genieten van wat er nu is? Of heb je last van stress, piekeren, angst of somberheid? Heb je behoefte bewuster te leven? Dan kan mindfulness helpen.

EFFECTEN

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mindfulness effectief is tegen o.a. stress, angst, pijn en somberheid. In het algemeen blijkt mindfulness de levenskwaliteit te verbeteren.

PRAKTISCHE INFO

De 8-weekse mindfulnesstraining (MBCT) wordt gegeven op zondagochtend van 10.15-12.15 uur. De eerstvolgende training start op zondag 7 oktober 2018.

Adres: Dukaat 5, 5283 PJ Boxtel.

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers (VMBN),waardoor sommige zorgverzekeraars de training (deels) vergoeden. Hiervoor verwijs ik je naar je eigen zorgverzekeraar.

ANDER AANBOD

Bekijk ook mijn ander aanbod.

Coaching

Coaching

Hartenreis

Hartenreis

Do it yourself

Do it yourself